blank blank
Informasjonshefte om bruk av planforum
Regionalt planforum skal vere ein møteplass mellom kommunane og fagorgan på regionalt nivå. Planforum skal leggje til rette for gjensidig informasjon, drøfting og avklaring av planspørsmål og sektorinteresser mellom kommune, fylke og sektormynde

Informasjon om føremål og bruk

Informasjonshefte

Vedleggshefte med eksempel på problemstillingar og adresser til møterom

 Skriv ut


Tilbake
Copyright © Sogn og Fjordane fylkeskommune alle rettigheter • Utvikla for PlanNett

 
 
Fagetatar
PlanNett