blank blank
TUN+ - pilotprosjekt med stor overføringsverdi
TUN+ er eit alternativ til konvensjonelle bygg gjennom auka bruk av tømmer som bind karbon og nyttar lokale skogressursar. Konseptet er inspirert av dei gamle klyngetuna og er ei moderne form for bufellesskap som legg til rette for sosialt samvære, som også er viktig for folkehelsa

I samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane og ulike fagpersonar er Sogn og Fjordane fylkeskommune involvert i eit pilotprosjekt på Lomelde i Sogndal kommune. Under finn de presentasjonar som viser ulike fagområde som samarbeider for å gjere dette til eit framtidsretta prosjekt som alternativ til konvensjonelle etodar for utforming og realsiering av bustadområde

Presentasjon av TUN+-prosjektet på Lomelde, Sogndal kommune

Opplegg for miljøvenleg vass- og avløpssystem

Realiseringsstrategi for Tun+ LomeldeSkriv ut


Tilbake
Copyright © Sogn og Fjordane fylkeskommune alle rettigheter • Utvikla for PlanNett

 
 
Fagetatar
PlanNett